Om- og tilbygning af Skødstrup Skole

- 09/06/16

Skødstrup Skole - Om- og tilbygning

Brdr Thybo har vundet Råhusentreprisen der omfatter følgende bygningsdele:
A.6.01 Opmuring af udvendige Sokkelblokmurværk på fundamenter
Opmuring af sokkelblokmurværk af letklinkerblokke på insitu randfundamenter, sokkelisolering, murpapindlæg, berapning og forberedelse for sokkelpuds, dilatationsfuger.
Sokkelpudsning af Sokkelblokmurværk.
Asfaltering af sokkelpuds under terræn.
Elastisk fugning af dilatationsfuger.
Reparation af sokkel hvor der etableres nye dørhuller i eksisterende muret ydervæg.

 A.6.02 Støbte undergulve på betondæk
80 mm gulvopbygning inkl. lydmåtte - for Linoleum.
Opbrydning af dæk samt reetablering af dæk over krybekælder i bygning 03.
Opbrydning af terrændæk og reetablering af terrændæk ved toiletrum i bygning 03.

A.6.03 Vægfliser
Levering, udførelse af Vandtætningsmembran system som underlag for
vægfliser.
Levering, udførelse og fugning af vægfliser på vægge.

A.6.04 Klinkegulve reparation af eksisterende klinkegulve
Reparation af eksisterende klinkegulv i gangareal bygning 06-C kælder niveau.
Udlægning, klæbning på gulv, inkl. mørtelfugning, sokkelklinker og elastiske fuger i alle flisehjørner, ved fliser mod sokkelklinker.

A.6.05 Murværk ændringer i eksisterende murværk
Nedbrydning af eksisterende murværk, ydervægge og indervægge.
Etablering af nye murhuller i eksisterende muret ydervæg.
Etablering af nye murhuller i eksisterende murede indervægge.
Opmuring af nyt murværk, indvendige vægge og ydervægge.
Bygning 08. Indvendig murværk nedbrydes i et sådant omfang at smed kan
montere 3 stålsøjler i hulmur. Og søjler åbninger tilmures igen efterfølgende.
Murværk nedbrydes for bjælkevederlag, og der tilmures efterfølgende omkring bjælke i vederlag

Projektet omfatter om og tilbygninger til Skødstrup Skole.
Ombygninger:
Der foretages sporadiske mindre ombygninger rundt omkring i den eksisterende
bygningsmasse.
Hvor de nye tilbygninger på bygges udføres ombygninger.
Ombygning af administration bygning 04-A.
Ombygning af personale bygning 04-B.
Ombygning af bygning 08 tidligere tandklinik til musik.
Tilbygninger:
Bygning 03: 1 etages indskoling/SFO bygning.
Bygning 12: 1 etages science bygning med fladt tag placeret i forbindelse med
udskolingen.
Bygning 13: 2 etages mellemtrin/klub bygning der skaber forbindelse mellem
bygning 06 og 05.

Totalrådgiver Kjaer & Richter A/S

Arkitekt Kjaer & Richter A/S – Mejlgade 7 – 8000 Aarhus C

Ingeniør MOE A/S – Åboulevarden 22 – 8000 Aarhus C

Bygherre Århus kommune Børn og Unge Planlægning – Grøndalsvej 2 – 8260 Viby J

For yderligere spørgsmål vedrørende byggeriet kontakt:
Casper M. Hansen tlf. 20 90 53 29 // Cmh@brdr-thybo.dk
 

Tilbage til forsiden