Klageoplysninger

Er du forbruger, og har du - mod forventning - en klage over en ydelse leveret af os, kan den indgives til Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København.
Du kan klage via www.byggerietsankenaevn.dk.

Hvis du er beboende i et andet EU-land, kan EU-Kommisionens online klageportal benyttes. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: brdr-thybo@brdr-thybo.dk

Mange års erfaring i vores fag
Mød resten af teamet
bubble