Daginstitutionen Smørblomsten har plads til 182 børn og er dermed Frederiksberg Kommunes største daginstitution.
Favrskov Byråd har besluttet at nedlægge en institution i kommunen og lægge den sammen med Laurbjerg Børnehave - samt at bygge en ny institution i Laurbjerg.
Renovering af badeværelser
Flintebakken er i gang med renovering af udvendige og indvendige arbejder.
Sundparken er i gang med en gennemgribende renovering
Vejlby Vænge er i gang med en gennemgribende renovering
Vibeengskolen opføres for Faxe Kommune og er en ny 3-sporet skole med plads til 500 elever på indskoling- og mellemtrinniveau. Et byggeri med fokus på at integrere bæredygtighed og pædagogik i en lavenergi skole i Energiklasse 1.
Brøruphus Efterskole bygger nyt musikhus
Brdr. Thybo A/S udfører for Oticon A/S 5.850 etagemeter råhusentreprise.
Færdiggørelse af byggetomt råhus bestående af 12 lejligheder samt 2 butikker i Horsens Midtby
Skalmuring af en 2.800 kvm gammel lagerhal på havnen i Århus
Renovering af facade samt penthouselejlighed.
Projektet er en del af ombygningen og nybygningen på Århus Sygehus, Nørrebrogade, hvor der skal opføres en udvidelse af observations- og akutafsnittet.
Opførelse af 3 etagers bygning som sammenbygges med eksisterende.
Byggeriet omfatter 500 kvm insito støbt kælder samt 4 isolationsstuer fordelt på 2 etager med et areal på ialt 900 kvm.
Byggeriet omfatter bl.a. udskiftning af tagpaptage, samt renovering af vinduer og pudsede facadearealer.
Bygherre for Østerhåb Kirke er Thorsted Menighedsråd, og kirken er en af ganske få nyopførte i Danmark. Kirken er opført dels i mursten dels i beton, der er en væsentlig del af udsmykningen. Bl. a. er koret og trappen til klokketårnet opført i rå beton. Dette har været en særdeles udfordrende og spændende opgave bl. a. pga. kirkens konstruktion med mange forskellige vinkler - hvoraf kun få er 90 grader - og kirkens højde.
Paderup Gymnasium udvider med en ny tilbygning med musiklokaler, motions- og fitnessrum samt et stort, nyt auditorium.
Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse udvider med tilbygning på knap 2200m2
Silkeborg Gymnasium udvider og modernisere faciliteter
Ombygning af eksisterende køkken.
Ny Kirkesal til Løsning Kirke.
Vejle Sygehus byg 8A er et nyopført byggeri med scannerrum samt kontorer midt i det eksist. sygehusområde - Bygning 8A etableres ovenpå en eksist. kælder, hvorfor der har været en del udfordringer i form af placering af elementer samt leverancer mv.
Ny tilbygning med 4 store omklædningsrum.<br />
Engholmkirken med tilhørende administrationsbygning
Ombygning af 8 atriumhuse, hvor atriumgårdene lægges til husene
Chr. d. 8. Vej er et centalt byggeri i Silkeborgs bymidte. Projektet består af P-kælder på 3000 kvm samt erhverv og ejerlejligheder i 5 etager på i alt 7.500 kvm.
Jyske Bank fløj 7 er en udvidelse af Jyske Banks hovedkvarter i Silkeborg. Projektet omfatter udvidelse af eksisterende P-kælder i 3 etager samt kontorlokaler i 3 etager. Herunder flytning og renovering af den tidligere Midtjyllands Avis
Pilgrim Smykkers administrationsbygning, udført i bedste materialevalg.
Om- & tilbygning til Jyske Banks hjemsted.
Renovering af gammel trævare fabrik, hvor alt bliver renoveret nænsomt i den oprindelige stil.
Byggeriet omfatter opførelse af 1250 kvm kursuscenter i 2 etager.
Total renovering af eksisterende hovedhus og 140 kvm beboelse
Opførelse af 690 kvm tilbygning til eksisterende kontorbygning.
Facade renovering af etageejendom.
Understøbning og udgravning af kælder
Tilbygning på 110 kvm til eksisterende hus
Facaderenovering af etageejendom.
Kollegiet blev opført i 1969 og har begliggende i den sydlige del af Århus. Kollegiet består af værelses- og lejlighedsblokke.<br />Værelserne er fordelt i fire 3-etagers boligblokke og lejlighederne er beliggende i seks 3-etagers boligblokke.<br />Alle blokkene bliver facaderenoveret. Facaderne afrenses, beton- og murerskader udbedres hvorefter facaden imprægneres.
Renovering af 4 boligblokke med 160 lejligheder.
Byggeriet omfatter skalmur/puds af betonelementer + flise og klinkearbejde i bad og poolafd. Endvidere smarte detaljer som akvarie indbygget i teglvæg.
Et unikt parcelhus i 2 plan på én af Egå bedste beliggenheder, hvor der er kælet for alle detaljer.
Fuldmuret villa ned til Skanderborg Sø
Fuldmuret villa i funkis arkitektur, pudset ind- og udvendig.