FLINTEBAKKEN

Byggeår2015
BeliggenhedFlintebakken Horsens
ByggetypeRenovering
EntrepriseformFagentreprise
Entreprisesum4 mio kr. ekskl. moms
BygherreLejerbo afd. 92-01
ArkitektRUM A/S
IngeniørOluf Jørgensen
Renoveringen omfatter udvendige og indvendige arbejder, i de 4 afdelinger på Flintebakken.

Renoveringsarbejdet omfatter trappeudskiftninger, omfugning af murværk i gavle og156 badeværelserr renoveres med nye vægfliser.

Der udføres 2 stk. cirkulære fundamenter for hver trappe.
Nærværende entreprenør foretager afrømning og efterfølgende retablering af terræn omkring de nye punktfundmenter.
Der udgraves for fundament støbt mod jord.
Fundamentet udføres i dimensionen Ø600x1200 mm.
Der skal påregnes at der i jorden kan ligge el-kabel som forsyner lampestanderne.

Da vi begyndte opgravningen stødte vi på en stor beton klods på ca. 3 m3 som gjorde det næsten umuligt at lave det som udbuddet, så vi fik i samarbejde med ingeniøren lavet en løsning som kunne bruges til at udfører dem.
Betonklodsen som var i jorden blev brugt til at fastgøre armeringen i og så blev der støbt ud omkring søjlerne til trappen.