Til- og ombygning af dagtilbuddet Søskrænten, Stavtrup Viby J

- 08/12/16

Til- og ombygning af dagtilbuddet Søskrænten, Stavtrup Viby J
Brdr. Thybo har vundet fagentreprisen på ovennævnte sag.
Byggesagen omfatter 2 nye tilbygninger og ombygning af eksisterende stueplan, det eksisterende område med toilet, puslebord, indgang mm. ombygges til ny vuggestuegruppe med tilhørende puslerum, grupperum, liggehal og større sammenhængende garderobe og en trappe til 1. sal.
 
Tilbygningen udføres i 2 etager med deraf følgende ombygning af tagkonstruktion ved tilbygning.
1 sal indeholder kontor for leder, mindre depot samt personalestue med tilhørende toilet for personale.
Facader og skillevægge opføres i tungkonstruktion og i letkonstruktion. Gulve i stueplan er betongulve med linoleum og vinyl og på 1. sal som træetageadskillelse med spånpladegulv og linoleum.
 
I vestende udføres en ny tilbygning i én etage, med børnetoiletter, ny garderobe, mobil garderobe og nyt vaskeri/rengøringsrum.
 
Tilbygning udføres med sadeltag som sammenbygges med eksisterende tagkonstruktion. 
 
Arkitekt Johansen & Rasmussen – Langenæs Allé 21, 1 – 8000 Aarhus C
 
Ingeniør NS Rådgivende ingeniører A/S – Elverdalsvej 95A – 8270 Højbjerg
 
Bygherre Aarhus Kommune, Børn og Unge Bygninger – Grøndalsvej 2 – Viby J
 
For yderligere spørgsmål vedrørende byggeriet kontakt:
Allan Dam Hansen tlf. 20 90 53 04 // 1081@brdr-thybo.dk
 
 

Tilbage til forsiden