JYLLANDS ALLÈ 3

BeliggenhedJyllands Allé 3 8000 Århus C
ByggetypeEtage ejendom
IngeniørArne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører

Facaden er blevet omfuget og afrenset. Kælderen er total renoveret med fugtsikring på ydremure og klinker på gulvet samt nyt stort pulterrum.Der er blevet etableret store nye kanapper mod gade siden. Arbejdet er udført i samarbejde med rådgiver og bygherre for at opnå det bedste resultat.Hver en bygningsdel er omhyggeligt blevet renoveret.