VEJLBY VÆNGE

Byggeår2010-2012
BeliggenhedVejlby Vænge, Risskov
ByggetypeRenovering
EntrepriseformHovedentreprise
Entreprisesum52 mio kr. ekskl. moms
 

Facaderenoveringen er opdelt i 2 etaper - byggeetape 1 (80 boliger) med ny facademur og byggeetape 2 (159 boliger) med nye tegloverliggere og isolering af false. Vinduer og døre udskiftes i samtlige boliger, og der laves ny udendørsbelægning og nye gårdhegn. Ligeledes udskiftes alle omfangsdræn og brønde.

 

Indvendig renoveres alle badeværelser totalt i ny, opdateret stil. Lofter bliver efterisoleret, og alle loftslemme og gangbroer skiftes til nye.

 

 

 

Under udskiftning af døre og vinduer blev der fundet PCB i gummifuger og glaskit. Dette forsinkede naturligvis projektet noget, da der ikke fandtes helt klare regler for og beskrivelser af håndtering af PCB. Der blev indgået samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-Bus), Århus Kommune og Arbejdstilsynet, og der blev udarbejdet retningslinier for fjernelse af og håndtering af PCB'en - brug af åndedrætsværn og beskyttelsesdragter samt faren for afsmitning i de omgivende materialer, således at alle var informeret omkring, hvorleders dette skulle foregå. Det blev synliggjort ved skiltning præcis, hvor der blev udskiftet/håndteret PCB, således at alle var informeret om dette - beboere såvel som håndværkere. En udfordrende og meget bekostelig procces! I de lejligheder hvor PCB blev fundet og fjernet, var merudgiften i omfanget af kr. 56.000,- pr. lejlighed!